Peritus Bewindvoering

Hulp bij financiële problemen

Wat is beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan uitspreken ten behoeve van een meerderjarige die niet in staat is zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf te behartigen. Het is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiën naar behoren te regelen door bijvoorbeeld fysieke of psychische problemen, laaggeletterdheid of verslaving. Ook het hebben van problematische schulden is een reden voor bewindvoering. De wettelijke grondslag van bewindvoering is te vinden in het burgerlijk wetboek ( boek 1 Titel 19BW ) en heeft tot doel om het vermogen, geld en goederen, te beschermen. Wanneer iemand zelf niet goed meer in staat wordt geacht zijn financiële zaken te behartigen wordt dit deel overgenomen door de bewindvoerder. Bewindvoering gaat dus alleen om geldzaken.

Wat doet een bewindvoerder

  • Het betalen van de rekeningen
  • Het doen van belastingaangifte Box 1
  • Het aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Het aanvragen van bijzondere bijstand
  • Het aanvragen van toeslagen
  • Het treffen van betalingsregelingen
  • Regelmatig contact hebben met rechthebbende
  • Wanneer nodig meegaan naar zittingen
  • Het doen van de jaarlijkse rekening en verantwoording
  • Aanvragen schuldhulpverlening


Wat doet een bewindvoerder

Het is belangrijk dat u precies weet wat er gebeurt met uw geld. Ik zal eerst een intakegesprek met u inplannen waarin we kennismaken. In dit gesprek zal ik vragen naar uw gehele financiële situatie. Na ondertekening van alle nodige documenten stuur ik het verzoek tot onderbewindstelling naar de rechtbank. De rechtbank zal na een aantal weken een uitnodiging sturen voor een zitting of zal de beslissing op basis van de stukken nemen. Op de zitting zal uw verzoek worden besproken. Nadat ik de beschikking onderbewindstelling heb ontvangen schrijf ik alle instanties aan en open twee bankrekeningen op uw naam: de beheer en leefgeldrekening. Wanneer ik uw budgetplan duidelijk in beeld heb maak ik een nieuwe afspraak met u om uw financiële situatie te bespreken en hoe de we situatie kunnen verbeteren.


Als het bewind eenmaal loopt hebben we minimaal een keer per jaar persoonlijk contact en natuurlijk vaker via telefoon, WhatsApp en mail. U ontvangt van mij inlogcodes waarmee u kunt inloggen in mijn systeem en uw financiële gegevens kunt inzien. Op deze wijze bent u te allen tijden op de hoogte van uw banksaldo. Eenmaal per jaar nemen we samen de rekening en verantwoording door die jaarlijks naar de rechtbank moet worden verzonden.

Wat doet een bewindvoerder

De bewindvoerder legt elk jaar rekening en verantwoording af aan de cliënt en de rechtbank. De rechtbank controleert of de bewindvoerder zijn werk goed doet.

Hoe eindigt een bewind?

Als uzelf en/of de bewindvoerder bewindvoering niet meer nodig vindt, kan een verzoek tot opheffing van het bewind worden ingediend bij de rechtbank. De rechter beslist of het bewind wordt opgeheven.